OK
o afacere
de succes
se construiește
cu parteneri
de succes!
Euromnia


 
Fonduri europene
 

În perioada 2021-2027 România va avea la dispoziție 16 Programe de finanțare prin care se pot atrage investiții de aproximativ 31 miliarde de euro:

 

 

19,00 mld euro prin programul FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională)

 

 

6,07 mld euro prin programul FSE (Fondul Social European)

 

 

4, 49 mld euro prin FC (Fondul de Coeziune)

 

 

1,44 mld euro prin FET (Fondul European de Tranziție)

 

 

De asemeni, România va beneficia de alocări de 30 mld euro prin PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență) și de 20 mld euro prin PAC (Politica Agricolă Comună).

 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile: regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni aflate în tranziție și regiuni mai dezvoltate.

Metoda de alocare a fondurile se bazeaza,încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor, dar se vor introduce și noi criterii cum ar fi: șomajul în rândul tinerilor, nivelul de educație, schimbările climatice și primirea și integrarea migranților, cu scopul de a reflecta mai bine realitatea de pe teren.

Conform comunicării Comisiei Europene, în perioada următoare se va avea în vedere pentru firmele care beneficiază de sprijinul UE ca noul cadru să ofere mai puțină birocrație și modalitați mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri.

Comisia Europeană propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului ”auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor.

 

 

Din această perspectivă principalele Programe Operaționale, care ar putea ajuta dezvoltarea afacerii mediului privat sunt:

 

 
Programul Operațional Incluziune si Demnitate Socială (POIDS) cu alocare de 3,36 mld euro
 

 
Programul Operational Transport (POT) cu alocare de 4,75 mld euro
 

 
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) cu alocare de 3,48 mld euro
 

 
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) cu alocare de 4 mld euro
 

 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) cu alocare de 1,6 mld euro
 

 
Programul Operațional Sănătate (POS) cu alocare de 2,2 mld euro
 

 
Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) cu alocare de 2 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional București- Ilfov cu alocare de 0,5 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Sud-Muntenia cu alocare de 1,3 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Sud-Est cu alocare de 1,23 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Centru cu alocare de 1,15 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Nord- Est cu alocare de 1,45 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Nord- Vest cu alocare de 1,1 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Vest cu alocare de 1 mld euro
 

 
Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia cu alocare de 1 mld euro
 

 
Programul de Asistență Tehnică (PAT) cu alocare de 2,8 mld euro
 

 

PAC – Programul Politicii
Agricole Comune

cu alocare totală de 20 mld euro, care prevede pentru perioada 2023-2027, 14 programe de finanțare dedicate activității fermierilor și un program pentru finanțarea activităților non-agricole.

PNRR – Programul Național de
Redresare și Reziliență

cu alocare totală de 30 mld euro prin cele 15 Componente de finanțare dedicate dezvoltării infrastructurii medicale, creșterii eficienței energetice și energiei verzi, dezvoltării educaționale, dezvoltării managementului de mediu sau al turismului și culturii.Componenta 01- Managementul apei
Componenta 02 - Păduri și protecția biodiversității
Componenta 03 - Managementul deșeurilor
Componenta 04 - Transport sustenabil
Componenta 05 - Valul renovării
Componenta 06 - Energie
Componenta 07 - Transformare digitală
Componenta 08 - Reformă fiscală și reforma sistemului de pensii
Componenta 09 - Suport pentru sectorul privat si CDI
Componenta 10 - Fondul Local
Componenta 11 - Turism și Cultură
Componenta 12 - Sănătate
Componenta 13 - Reforme sociale
Componenta 14 - Bună guvernanță
Componenta 15 - Educație

 
 

Euromnia