OK
o afacere
de succes
se construiește
cu parteneri
de succes!
Euromnia

 
Servicii
 
Euromnia Intermed oferă servicii integrate de consultanță pentru managementul afacerii, managementul financiar și managementul de proiect astfel încât proiectul să fie de succes pentru firma dumneavoastră.

 
Consultanța pentru managementul afacerii oferă:

Analiza ideilor și identifi- carea celei mai potrivite pentru a fi eligibilă oportunităților de finanțare existente prin programele europene / guvernamentale.
Realizarea planului de afaceri corespunzător ideii alese și liniei de finanțare identificate.
Întocmirea studiului de fezabilitate / memoriului justificativ / planului de afaceri, în conformitate cu cerințele programului de finanțare
Elaborarea cererii de finanțare.
Asigurarea asistenței de specilitate pentru întocmirea anexelor și declarațiilor necesar a fi atașate cererii de finanțare.
Consilierea în obținerea documentațiilor și avizeor necesar a fi atașate cererii de finanțare, în funcție de cerințele prevăzute în programul de finanțare.
Asigurarea asistenței pe perioada de evaluare a cererii de finanțare.

 
Consultanța pentru managementul financiar
 
Consultanța pentru managementul financiar vă ajută să vă asigurați că afacerea dvs este sustenabilă pentru o nouă dezvoltare, identificînd totodată cele mai bune strategii financiare în legatură cu obținerea veniturilor și efectuarea cheltuielilor necesare implementarii proiectului pentru a se asigura succesul, durabilitatea și sustenabilitatea.

 
Consultanța pentru managementul de proiect
 
Euromnia Intermed asigură asistență pe perioada de implementare a proiectului aprobat pentru finanțare prin managementul de proiect, pentru a avea siguranța evitării eventualelor greșeli, care ar putea cauza pierderea sprijinului financiar.


 
Managementul de proiect începe odată cu depunerea și aprobarea cererii de finanțare și cuprinde:


elaborarea caietelor de sarcini
elaborarea rapoartelor de progres
întocmirea și depunerea dosarului de decontare
elaborarea rapoartelor din perioada post-implementare